Bilişsel Davranış Yardım ve Teknikleri

Çocuk ve Ergenlerde BDT uygulamaları görece yenidir. Bilişsel terapistler çocuğun deneyimler yaşayarak ve yeni beceriler kazanarak olumsuz bilişlerini değiştirmeyi hedefler. Bilişsel davranış terapisi doğrudan uyumsuz davranış üzerine odaklanır. Bilişsel davranış terapisi basitleştirilmiş, gelişimsel dönemlere göre uyarlanmış aileyi de içine alan şekilde çocuklara uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bilişsel davranış ve tekniklerin temel amacı, bireyin davranışsal dağarcığını ve eşlik eden bilişsel süreçlerinin anlaşılmasıdır. Çocuklarda bilişsel davranış seansı , çocuğun şuan ki davranışında uyum bozucu ve yanlış olan tutum ve inançları düzeltilmesi odaklanılır. Bilişsel davranış terapisinin: anksiyete bozuklukları, ayrılma kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyal anksiyete, OKB, TSSB, depresyon, enüresis gibi durumlarda çocuklarda ve ergenlerde olumlu sonuçlar doğurduğu bulunmuştur.