Çocuğumla 1 – 3 Yaş

Ebeveyn Destek Programı 1-3 yaş arası çocuğunuzla sevgi ve disiplin dengesi kurmaya çalışırken yol göstericiniz olacak ebeveyn destek programıdır. Çocuğumla 1-3 Yaş Programı, çocuk gelişimi literatürünün en kabul gören yaklaşımlarından olan “Attachment Theory” (Bağlanma Kuramı) temelinde hazırlanmış, 1-3 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere yönelik bir destek programıdır. Uzman Pedagog Seçil Özcan, İngiltere’de uygulanan programları ülkemize adapte etmiştir. Programın bugüne kadar binlerce ailenin yaşamında yaratmış olduğu pozitif etkiler ve çocukların sosyo-duygusal gelişimine katkısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çocuğumla 1-3 Yaş Programı’na 12-36 aylık arası çocuğu olan anneler ya da çift olarak anne babalar katılıyor. Karşılıklı etkileşime dayalı olan program, her biri yaklaşık 2 saat süren toplam 4 grup buluşmasından oluşuyor.

Programda, 1-3 yaş çocuklarında;

• Pozitif disiplin yöntemleri

• Duygusal ve sosyal gelişimi destekleyici iletişim kurma

• Özgüven ve bağımsızlaşma süreci

• Zeka geliştirici ve dikkat geliştirici oyunlar

• Öfke nöbetleriyle başa çıkma

• Cinsel kimlik gelişimi

• Yemek problemlerini önleme

• Uyku eğitimi, gece uyumaları ve uyku problemlerinin çözümü

• Dil ve iletişim becerilerini geliştiren ebeveyn tutumları.

Ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşim kalitesini artırarak 1-3 yaş arası çocuklarda sağlıklı benlik gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Çocuğumla 1-3 Yaş Programı’nın ayrıntılı ders içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

1.Buluşma

Sosyo-Duygusal İhtiyaçlar

Sosyal ve duygusal ihtiyaçları karşılanan bir çocuk kendini güvende hisseder ve içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal dünyayı sağlıklı bir şekilde keşfetmeyi başarır. Bu derste 1-3 yaş çocuklarının; kendini yeterli hissetme, onaylanma, fark edilme, kontrol duygusu ve aidiyet hissi yaşama gibi sosyo-duygusal gelişim ihtiyaçları anlatılır. Ebeveynlerin günlük etkileşimlerde bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri örneklerle açıklanır. Bu sayede, ebeveynlerin çocukların sosyo-duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığı ve bu ihtiyaçları karşılama becerisi pekişir.

 

2.Buluşma

Çocuğum Birey Oluyor

Günlük etkileşimlerinizde çocuğunuzla işbirliği kurabilmeniz çocuğunuza size güvenmeyi öğretirken bir yandan da bağımsızlaşma sürecini teşvik eder. Çocuğun kendini ayrı birey olarak algılaması, özgüveni ve benlik gelişimini olumlu yönde etkiler.

 

3.Buluşma

Pozitif Disiplin

1-3 yaş arasında genellikle çocuğun istekleri ve ebeveynin çocuğu kontrol altında tutma ihtiyacı arasında çatışma yaşanır. Bu dönemde çocuklar egosantrik olmalarına rağmen çevrenin kurallarını ve davranış standartlarını öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu tarz bir disiplin, çocuğun kendini sakin ve güvende hissetmesine, duygularını anlama ve düzenleme becerisi kazanmasına, sosyal açıdan uyumlu davranış modelleri geliştirmesine yardımcı olur. Disiplin, çocuğun nerede nasıl davranacağını öğrettiği için, kendini güvende hissetmesini sağlar.

 

4.Buluşma

Çocuğuma Yardım

Bu modülde, çoğu zaman 1-3 yaş arası normal gelişimin bir parçası olarak görülen ama ebeveyn tutumuna bağlı olarak kronikleşebilecek zorlayıcı çocuk davranışları (Örn, ebeveynden ayrılma endişesi, yemek seçme/iştahsızlık, uykuya direnme, ebeveyne vurma ya da ısırma şeklinde agresif davranışlar, alışveriş merkezi gibi kamu alanlarında söz dinlememe, çekingenlik, akran ilişkisi kuramama vb.) değerlendirilir. Ebeveynlerin bu davranışları anlaması ve etkin müdahale yöntemleri geliştirmesi sağlanır.

BU PROGRAMDA, DOĞUM SONRASI ÇOCUĞUNUZA GELİŞİM ÖLÇEĞİ
UYGULANARAK, ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM ALANLARINA YÖNELİK
BİREYSEL OLARAK BİLGİ VERİLECEKTİR.