Çocuk Danışmanlığı Antalya

Çocuklarla çalışırken ilk görüşmede ailesinden var olan sorununa ve gelişimsel öyküsüne ilişkin bilgiler alınır. İlk görüşmeyi takip eden seanslarda değerlendirme amaçlı bazı testlerin uygulanması gerekebilir. Seans süreci içerisinde çocukla bazı seanslar bireysel olarak, bazı seanslarda ailesiyle birlikte görüşme yapılabilir. Bilişsel Davranışçı Yöntemleri ve Teknikleri; Oyun Yöntemleri ve Teknikleri; EMDR gibi geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerle çalışılmaktadır.

Çocuk danışmanlığı, çocukların sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri belirlemeyi, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendilerini daha iyi anlamalarını, danışmadan sonra da karşılaşacakları benzer problemleri çözebilir hale gelmelerini, bulundukları çevreye uygun kararlar alabilmelerini, kendilerini güçlü oldukları alanlara doğru gerçekleştirmelerini amaçlar.

Çocuk danışmanlığına katılan çocuklar kendilerine özgü dünyalarının daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu olarak da karşılaştıkları olayları, yaşantıları gerçekçi bir tutumla ele alarak, karşılarına çıkan fırsatları doğru değerlendirir ve harekete geçerler.

Bu süreç gizlilik ilkelerine bağlı olarak yürütülür. Ancak çocuğa fayda sağlayacağı düşünülen bilgiler çocuğun bilgisi ve onayı dahilinde olmak şartı ile aileleri, yakınları ve öğretmenleri ile paylaşılabilir.

 

Mesleki Sınırlar

Merkezimizde sadece psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

• Psikiyatrik bir tanı olasılığı var ise,

• İlaç tedavisi veya başka bir medikal tedavi gerektiren psikiyatrik bir sorun tespit edilirse,

• Psikoterapinin yanında ilaç tedavisinden de yararlanmak olası ise,

• Kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu veya olasılığı varsa,

• Psikiyatrik bir atak veya kriz söz konusuysa,

Kişiyi değerlendirmek ve güvenilir bir psikiyatri merkezine yönlendirmekte yükümlüyüz. İlk değerlendirme görüşmesi sonrasında kullandığımız seans yöntemlerinin kişinin yaşadığı sorun için uygun olmadığı veya faydalı olmayacağı tespit edilirse, bunu başvuru sahibine açıklamak ve kendisi için en uygun uzmanlığa yönlendirmekle yükümlüyüz.