Çocuk Merkezli Aile Yardım ve Teknikleri

Çocuğun yaşadığı duygusal veya davranış sal problemlerin daha geniş bir aile sistemi içerisinde değerlendirilmesi problemin gerçek doğasını anlamada büyük önem taşır. Çocuk merkezli aile terapisi çocuğun yaşadığı güçlük üzerinde her bir aile üyesinin katkısı belirlenir ve izlenecek yol kararlaştırılır. Bu süreçte probleme yol açan, tetikleyen veya problemin sürdürülmesini sağlayan aile tutumlarının yanı sıra ailenin güçlü olduğu yönlerin saptanması önemlidir. Bu yaklaşımda ailenin sahip olduğu kaynakların ortaya çıkarılması ve desteklenmesi ile aile içi iletişimin ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi üzerinden bir değişim hedeflenmektedir.