EMDR: Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma

Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında oldukça olumlu değişimler sağladığı gözlemlenmektedir. Her seans modelinde olduğu gibi EMDR’da da ailenin iş birliğine ve tedaviye destek vermelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk ve ergenlerle terapinin daha küçük hedeflere bölünmesi terapi sürecinin daha motivasyonel olmasını sağlayacaktır. Çoğunlukla çocuk ve ergenlerin EMDR süreci yetişkinlere oranla biraz daha hızlı olmaktadır. Özgül fobi üzerine yapılan takip çalışmalarında çocukların korkularının üstesinden gelebildiği ve yeni beceriler geliştirdikleri saptanmıştır. EMDR genellikle travma sonrasında kullanılan bir yöntemdir ancak; korkularla başa çıkma gibi durumlarda da kullanılabilir.