-Öğrenmeyi engelleyen ve zorlaştıran etkenlerin belirlenmesi ve etkisizleştirilmesi

-Öğrenme becerisi kazandırmak

-Öğrenmeyi kolay ve hızlı gerçekleştirme becerisi kazandırmak

-Doğru akıl yürütme becerisi kazandırmak

-Okul ve sınav başarılarını yükseltmek

 

1.DURUM TESPİTİ

Öğrencinin mevcut durumunu tespit etmek amacıyla Bilişsel Değerlendirme Testi ve Nöropsikolojik Testler uyguluyoruz.

2.PLANLAMA

Yapılan testler sonucunda öğrencinin psikolojik ve bilişsel yeterliliklerine göre öğrenciye özel danışmanlık hizmeti verilir.

 

Akademik Becerileri Geliştirme Danışmanlığının Cocuğun Gelişimine Etkisi

-Çalışmaya ve öğrenmeye istek artar.

Okuldaki performansı yükseltir.

-Planlama becerisi artar.

-Esnek düşünebilmeye yardımcı olur.

-Kısa süreli bellek, uzun süreli bellek gelişimine fayda sağlar.

-Detaylara daha fazla önem verir. Öğrendiklerini sorgulamaya başlar.

-Ezber ve kalıp öğrenmenin dışına çıkarak, öğrendiklerini yorumlama becerisi artar.

Farklı açılardan öğrenme becerisi arttığı için farklı çözüm yollarını bulmada başarısı artar.

Okuma ve okuduğunu anlamaya fayda sağlar. Sözel becerileri arttırır.

Akademik performans arttığı için özgüven artar. Başarılı olma duygusunu pekiştirir.

Hafızayı güçlendirir. Öğrendikleri arasında bağlantı kurmasını arttırır.