Çocukluk dönemini takip eden ergenlik; kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişim gösterdiği dönemlerdir. Birçok yetişkinin düştüğü en önemli yanılgı, çocuk ve ergenlerin yetişkinlerden tek farkının yaş olduğunu düşünmek ve onları “yaşı küçük yetişkinler” olarak algılayıp, çocuk ve ergenlik dönemlerinin kendine özgü süreçlerini göz ardı etmektir. Bu dönemlerde oluşması beklenen sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimlerin farkında olmak, ortaya çıkacak sorunların fark edilip, çözüm amaçlı harekete geçilmesi için çok önemlidir.

• Kendine zarar verici, riskli davranışlar

• Otorite ile ilgili sorunlar

• Okul ve akademik konularda sorunlar

• Üniversite sınavı ve sınav kaygısı sorunları

• Cinsellikle ilgili konular

• Ergenlik depresyonu, içe kapanma, yalnızlaşma

• Ergenlik ve gençlik sorunları

• Benlik ve kimlik gelişimi sorunları

• Arkadaş grupları ile ilgili sorunları

• Karşı cinsle ilgili konular, romantik ilişkiler

• Aileyle ilişki sorunları

• Madde kullanımı

Ortaya çıkabilecek sorunların yanı sıra, beklenen sağlıklı değişimler de gencin birçok alanda(duygusal, zihinsel, sosyal ortamı gibi) ciddi güçlükler yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle, ergenler ve gençlerle çalışan uzmanların ilk amacı gelişimsel süreci göz önünde tutarak yaşanmakta olan duygusal ve davranışsal güçlüğün ne kadar beklendik olduğunu değerlendirmek ve olası sorunların çözümü için gence ve ailesine yardımcı olmaktır. Ayrıca güçlükler ve sorunlar yaşanırken fark edilmeyen çok önemli bir nokta, her gencin mutlaka güçlü bir yanının olduğudur. Bu güçlü yanı keşfetmek de seans sürecinin değerli bir parçasıdır.

 

Seans Süreci

Ergenlerle ve gençlerle çalışırken ilk görüşmede kişinin kendisinden ve gerekiyorsa ailesinden var olan sorununa ve gelişimsel öyküsüne ilişkin bilgiler alınır. İlk görüşmeyi takip eden seanslarda değerlendirme amaçlı bazı testlerin uygulanması gerekebilir. Seans süreci içerisinde ergen ve gençle bazı seanslar bireysel olarak, bazı seanslarda ise ailesiyle birlikte görüşme yapılabilir. Gerekli durumlarda aile ile yalnız görüşmeler de yapılabilir. Bilişsel Davranışçı Yöntem ve Teknikleri, EMDR, Şema Yöntem ve Teknikleri gibi geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerle çalışılmaktadır.

Mesleki Sınırlar
Merkezimizde sadece psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

• Psikiyatrik bir tanı olasılığı var ise,

• İlaç tedavisi veya başka bir medikal tedavi gerektiren psikiyatrik bir sorun tespit edilirse,

• Uygulanan yöntemlerin yanında ilaç tedavisinden de yararlanmak olası ise,

• Kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu veya olasılığı varsa,

• Psikiyatrik bir atak veya kriz söz konusuysa,

Kişiyi değerlendirmek ve güvenilir bir psikiyatri merkezine yönlendirmekte yükümlüyüz. İlk değerlendirme görüşmesi sonrasında kullandığımız yöntemlerin kişinin yaşadığı sorun için uygun olmadığı veya faydalı olmayacağı tespit edilirse, bunu başvuru sahibine açıklamak ve kendisi için en uygun uzmanlığa yönlendirmekle yükümlüyüz.