Okul ve Öğrenme Sorunları Danışmanlığı

Her çocuğun öğrenme sistemi farkıdır, her çocuğun uzman olduğu en az bir alanı vardır. Önemli olan çocukların güçlü oldukları alanların keşfedilmesidir. Ancak okulun öncelikli olarak istediği alanlar eğer yeterince gelişmemişse, çocuk okulda sorunlar yaşayacaktır.

Ders çalışma güçlüğü, uzun süre derslere dikkatini verememe, ödev yapmakta zorluk çekme, sınavlarda basit dikkat hataları yapma, okuma ve yazma da zorlanma gibi sorun alanları oluşacaktır.

Dr. Mel Levine’e göre (All Kinds Of Minds Instıtute ) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi.

Okul ve öğrenme sorunları danışmanlığında, çocuğun öğrenirken 8 sistemden hangisini kullandığı, güçlü olan alanları ile, gelişmesi ve desteklenmesi gereken alanlarının neler olduğunu saptamak, çocukların nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri, gelişimlerinin nasıl hızlandırılacağı hakkında aileye, öğretmenler ve çocuğun/gencin kendisine bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.