Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Normal veya normal üstü zekaya sahip çocuklarda ve yetişkinlerde var olan nörolojik kökenli bir öğrenme bozukluğudur. Yani öğrenme güçlüğü bir zeka geriliği ya da engel değildir. Özel öğrenme güçlüğünün 4 türü vardır. Bunlar;

1)Disleksi (Okuma Bozukluğu)
2)Disgrafi (Yazılı Anlatım Bozukluğu)
3)Diskalkuli (Matematik-Aritmetik Becerilerde Bozukluk)
4)Afazi (Dil Bozukluğu)dur.

Bu bozukluk tek bir türü görüldüğü gibi bir kaçı bir arada da bulunabilir.Öğrenme güçlüğü genellikle çocuklar 1. sınıfa başlayıp, sınıftaki arkadaşlarına göre farklılık veya geri kaldığı durumlar olduğu zaman öğretmenler tarafından farkedilir ve aileler tarafından;
-dikkati dağınık
-öğretmeni dinlemiyor
-sürekli sırasından kalkıyor
-tembel
-dik başlı gibi çeşitli sebeplere dayandırılıyor.

Eğer çocuğunuzda;
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE
*Konuşmada gecikme veya bozukluk,
*kavramları öğrenmede zorluk veya karıştırma,
*çizim, kopyalama,düğme ilikleme gibi becerilerde eksiklik varsa

İLKOKUL DÖNEMİNDE
*Harfleri birbirine karıştırma(b,d,g,p,u,n,z,s) sayıları birbirine karıştırma(6-9 ,2-5), harf ve sayıları karıştırma(E-3),
*Konuşurken ve okurken harflerin yerini ters söyleme(kipat, porkatal…),
*Bazı dersleri iyiyken, bazılarında zorlanıyorsa,
*Okumada güçlük, akıcı okuyamama, okuduğunu anlayamama, harf ekleme, harf atlama, kelimenin sonunu uydurma,
*Dört işlemde geride kalma, çarpım tablosunu ezberlemede güçlük oluyorsa
AYRICA; Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarda planlama, sıraya koyma, sözel ifade, bazı motor becerileri ve çalışma alışkanlığı gelişmez.

TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR, BİZ NELER YAPIYORUZ?

İsminden belli olduğu üzere özel öğrenme güçlüğünün belli başlı belirtileri olsa da kişiye özeldir ve kişiye özel planlama ile tedavi süreci oluşur. Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Süreç öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Ayrıca fonetik farkındalığın arttırılması, dinleme, konuşma, okuma, yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi bu süreç eğitimi içinde yer almaktadır.

Merkezimizde özel öğrenme güçlüğünün belirlenmesi için Klinik Psikolog Seçil Özcan tarafından CAS testi uygulanmaktadır. Seans planlamaları ve uygulamalar ise Psikolog Şeyma Gizem Bostan tarafından TODİ( Bilişsel Müdahale) ve PREP( Pass Teoremi Bilişsel Müdahale) programları ile çocuğun planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıl işlem becerilerini aktif hale getirerek öğrenmede temel yapı taşı olan becerileri geliştirir.

Add Your Comment