Çocuk Danışmanlığı ve Terapisi

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığı, çocukların sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri belirlemeyi, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendilerini daha iyi anlamalarını, danışmadan sonra da karşılaşacakları benzer problemleri çözebilir hale gelmelerini, bulundukları çevreye uygun kararlar alabilmelerini, kendilerini güçlü oldukları alanlara doğru gerçekleştirmelerini amaçlar. Çocuk danışmanlığına katılan çocuklar kendilerine özgü dünyalarının daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu…