WISC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla; 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de; 1 yedek, 5 ana test olmak üzere, 6 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait; genel, sözel ve performans olmak üzere, üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testler süreye dayalıdır.

 

GOODENOUGH-HARRIS ZEKA TESTİ

3 yaşından itibaren uygulanabilecek ve çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak, aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkaran bir testtir. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zeka değerleri vardır.

 

RAVEN STANDART PROGRESİF MATRİSLER TESTİ

Bu test; görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneği ölçmeye yönelik bir testtir.

 

PORTEUS LABİRENTLERİ

5-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve zekanın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. Bireysel bir zeka testi olup, bir oturumda sadece bir kişiye uygulanır. Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

 

KOHS KÜPLERİ

Aleksander tarafından çocuklar için geliştirilmiş olan bu test, değişik renklerdeki küplerden oluşmaktadır. Zekanın, pratik alandaki yetisini ölçen bir testtir.

Nöropsikolojik Nörogelişimsel Testler

STROOP TESTİ

Algıyı, bir bozucu etki altında değiştirebilme becerisini, alışılmış davranış örüntüsünü bastırabilme yetisini ve ayrıca odaklanmış dikkati ölçmeye dayalı bir testtir.

SAYI DİZİSİ ÖĞRENME TESTİ

Bellek ve öğrenme yeteneğini ölçmeye yönelik bir testtir.

 

İŞARETLEME TESTİ

Görsel mekansal algılama ve taramayı, dikkat tepki hızı ve ataklığı ölçmeye yönelik bir testtir.

 

WISCONSIN KART EŞLEME TESTİ

Karmaşık dikkat, özellik belirleme, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma ve soyut düşünme becerisini ölçmeye yönelik bir testtir.

 

İŞİTSEL- SÖZEL ÖĞRENME TESTİ

Sözel malzemeye ilişkin bilgi işlemleme süreçlerini ölçen bir testtir. (sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa ve uzun süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlama.)

 

GÖRSEL- İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ

Kısa süreli dikkat ve bellek ile işitsel, görsel, sözel ve yazılı kapasiteyi ölçmeye yönelik bir testtir.

 

ÇİZGİ YÖNÜNÜ BELİRLEME TESTİ

Görsel, mekansal algılama ve yönelimi ölçmeye yönelik bir testtir.

 

FROSTIG GÖRSEL ALGI TESTİ

Çocukların, görsel uyaranlar karşısındaki algı biçimlerini ve düzeylerini ölçmemize yarayan bir testtir. Küçük çocuklarda görsel algının incelenmesi, görsel algının birbirinden kısmen bağımsız bir grup farklı fonksiyon ya da beceriden oluştuğunu belirten hipotezleri doğrular niteliktedir. Önce çeşitli yaş gruplarından normal çocuklara uygulanıp, daha sonraki aşamada ise aracın, öğrenme güçlükleri ve okul uyumu, beyin hasarı ve diğer handikapların görsel algı özürleriyle ilişkilerini araştırmada kullanılması planlanmıştır.

 

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

İdrak, dikkat ve tespit hafızasını ölçmeye yarayan formunun yanı sıra kognitif fonksiyonların durumunu tespit etmeye yarayan ve 8 yaşından itibaren çocuklara da uygulanabilen bir testtir.

 

GESSEL TESTİ

1-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller, her yaş seviyesine göre ayrı düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak, çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

 

PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ

Bu test, 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun, gösterilen resimleri, doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

 

BENDER-GESTALT PSİKOMOTOR ALGI VE KOORDİNASYON TESTİ

Bender (1938), bir varsayımdan hareketle, görsel gestalt fonksiyonunun; organizasyon, temporal ve uzamsal kavramlar, hafıza ve ele ait motor yeti gibi zihinsel fonksiyonlarla çeşitli nedenlerden dolayı daha yakından ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. 9 çizimden oluşan, görsel motor algılama ve performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrı ayrı uygulanan bu test, çocuklarda, 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay aralığında uygulanmaktadır.

Projektif Testler

 

AT-ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ

CAT, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşan bir testtir. Kız ve erkek, 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. CAT, bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Resimler, özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek, kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak, anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak, bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir. Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyona ilişkin olarak gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca; yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere, çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

 

DRAW A PERSON (BİR İNSAN ÇİZ TESTİ-ANALİTİK AÇILIMLI)

Çizilen bir insan resmini analitik olarak yorumlamaya yönelik ve kişiyi tanıma amaçlı uygulanan bir testtir. Çocuklarda, gelişim düzeyiyle birlikte projektif bir araç olarak, duygusal süreçleri de belirlemeyi amaçlar.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ (AGTE)

Farklı yaş aralıklarında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin, yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de; Ankara Gelişim Tarama Envanteri’dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur: • Dil-Bilişsel • Sosyal Beceri-Özbakım • İnce Motor • Kaba Motor Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. (Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır.) Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul OlgunluğuTesti, okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf yönergelerini anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test 5-6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.